Elektrik Tadilat

Elektrik Tadilat alanında’ki hizmet analayışımız. Müşterilerimize kalite standartlarına uygun kaliteli hizmet anlayışını sunmaktır.

 Elektrik Tesisatı Yenileme alanında'ki hizmet analayışımız. Müşterilerimize kalite standartlarına uygun kaliteli hizmet anlayışı sunmaktır.

Elektrik Tadilatı ailenize ve iş yerinize güven ortamı verir;

Soğuk havalarda mevcut ısıtma sistemlerinden yeteri kadar ısınamadığımız durumlar da elektrikli sobalar imdada yetişir. Yeni sistem infrared teknolojisine sahip elektrikli sobalar ya da eski tip telli ya da çubuk ısıtıcılı elektrikli sobalar (Quadro), klima vb. ısıtıcılar devreye girer. Ancak bu cihazların hepsi elektrik enerjisi ile çalıştığı için elektrik tesisatında aşırı yükleme meydana gelir. Evinizde ya da iş yerinizde bulunan mevcut elektrik tesisatı eski, yetersiz veya standart dışı kalıyorsa bu büyük bir risk anlamına gelmektedir. Olası bir elektrik kaçağı ya da aşırı yüklenme yüzünden yangın çıkararak can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Bu gibi sebeplerden ötürü eski, yetersiz ve standartların dışında döşenmiş elektrik tesisatlarınızı mutlaka standartlara uygun olarak yeniden döşetmelisiniz.

Elektrik Tesisatı Yenileme alanında'ki hizmet analayışımız. Müşterilerimize kalite standartlarına uygun kaliteli hizmet anlayışı sunmaktır.

Elektrik tadilat konusu ertelemeye mahal verilmemesi gereken bir konudur. Hali hazırda sorun yaşamadan ve çok da eski olmayan mekanlar içinse elektrik tesisatının yılda bir kez kontrol edilmesi, sigorta panosunun kontrol edilmesi can ve mal güvenliği için önem arz eden bir durumdur. Ayrıca başka bir ayrıntıdan bahsetmek gerekirse de, eğer ki evinizin ya da iş yerinizin özel konut sigortası mevcutsa yenilenecek olan elektrik tesisatınızın bütün masrafları özel sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır.

Elektrik tesisatı kış aylarında elektrikli sobalarla zorlanırken yazında klimalarca zorlanıyor. Gün içinde zaten çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, televizyon, müzik çalar, bilgisayar vb. birçok elektronik cihaz kullanılıyor. Üstüne birde bunlar eklenince hem tesisat zorlanıyor hem de sigorta sistemi. Böylesi bir yüklenmede meydana gelecek olan elektrik kaçağı, kabloların erimesi, topraklamanın yetersiz kalması, sigortanın atması, voltajın sürekli düşük gelmesi ve elektronik cihazların sağlıklı çalışmaması, elektrik çarpmalarına ve cihazların bozulmalarına hatta yangına sebep olabiliyor.

elektrik tesisatınızı uzman elektrikçi personellerimizle yenilemekteyiz.

Elektrik Tadilatı Döşeme İşlem Sırası

   • Proje kontrol edilerek gerekli boru, dirsek, buat, kasa temin ediniz.
   • Tavan borusunu, inşaatın tavan betonu dökülmeden önce döşeyiniz (projeye göre).
   • Duvar borusu döşemek için çekiç, çivi ve duvar kırıcı malzemeler ile boru, buat

  ve kasa yerlerini Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alarak kırınız.(Projeye göre)

  • Duvar borularını dirsek, buat ve kasa kullanarak duvara döşeyiniz.
 • Boruyu duvara beton kullanarak sabitleyiniz.

Elektrik Tesisatı Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar

  • Tavan borusu döşenirken buat ve alıcı (lamba, vb.) dikkate alınarak döşenmelidir.
  • Tavan borusu kesilirken ağzı düzgün olacak şekilde kesilmelidir.
  • Kesme işlemi için kesici aletle boru etrafını bir defa dolanıp, kesik kısmın her
  • iki tarafından boruyu bükerek iki parçaya ayırmak yeterlidir.
  • Tavan borularının sert boru olmasına dikkat edilmeli ve tavan borusunun demir ile ezilmemesi için tahta takoz veya küçük düz taş kullanılmalıdır.
  • Demir altına gelen kısımları takoz ile veya taş ile borunun yan tarafından muhafaza ederek konulmalıdır.
  • Lamba bağlantı yerlerindeki boru ağzına harç girmemesi ve lamba donanım kısmının montajı için pater (tahta parçası) kullanılmalıdır.
  • Tavan borusunun beton dökülürken hareket etmemesi için tahta takoz kullanılarak sabitlendirilmelidir.
  • Duvar borularını döşerken binanın yıpranmamasına dikkat edilmelidir.
  • Kıvrımın çok olduğu yerlerde spiral boru kullanılmalıdır.
  • Boru döşenecek kısımları, geçecek boru sayısına göre düzgün olarak kırmalıyız.
  • Duvar borusu döşenecek kısmı kırarken tuğla, briket ve taşların harç ile birleşen kısmı tercih edilmelidir.
  • Duvarlara açılan kanallar yatay ve düşey konumda olmalıdır. Ayrıca borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
  • Boruları 90° dönüş yaptığında dirsek kullanılmalıdır.
  • Duvar borusu döşeme işleminde sabitlemek için çimento ve özel çivi kullanılmalıdır. Çivi ile sabitlemede borunun ezilmemesine dikkat edilmelidir.
  • Alçı kullanılmamalıdır.
  • Borular, kanallara iyice gömülmelidir.
  • Tavan borusu döşerken uzun hatlarda buat kullanılmalıdır.
  • Boru birleştirme işleminde muf (boru ekleme gereci) kullanılmalıdır.

Elektrik Tesisatı Buatlarını Yerleştirmek

İşlem Sırası

  • Buat yerlerini duvar kırma malzemeleri ile düzgün bir şekilde açınız.
  • Buatları boru döşendikten sonra çimento kullanarak sabitleyiniz.
  • Dikkat Edilecek Hususlar
  • Boru bağlantısı fazla olan yerlerde kare buat kullanılmalıdır.
  • Buatların tavan, kapı ve pencereden uzaklığı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alınarak eşit uzaklıkta olmalıdır.
  • Buat yerleştirme işleminde duvar içerisine fazla gömülerek sıva altında, az gömülerek sıva dışına çıkıntı yapmamasına dikkat edilmelidir.
  • Buat içerisine harç girmemesi için buat kapağı veya kâğıt kullanılarak kapatılmalıdır.
  • Buat sabitleme işleminde çimento kullanılmalıdır.

Elektrik tesisatı Kasalarını Yerleştirmek

İşlem Sırası

  • Kasa yerlerini duvar kırma malzemeleri ile düzgün bir şekilde açınız.
  • Kasaları boru döşendikten sonra çimento kullanarak sabitleyiniz. 11
  • Dikkat Edilecek Hususlar
  • Kasaların döşemeden uzaklığı Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alınarak eşit uzaklıkta olmalıdır. Yan yana olan kasaların birbirine olan uzaklıklarına da dikkat edilmelidir.
  • Kasa yerleştirme işleminde duvar içerisine fazla gömülerek sıva altında, az gömülerek sıva dışına çıkıntı yapmamasına dikkat edilmelidir.
  • Kasa içerisine harç girmemesi için buat kapağı veya kâğıt kullanılarak kapatılmalıdır.
  • Kasa yerleri, kullanımını engelleyecek şekilde kapı arkasında olmamalıdır.
  • Ekonomik olması için buatlardan her bir kasaya boru geçişi yapılması yerine kasalar arası geçiş yapılmamalıdır.
  • Kasa sabitleme işleminde çimento kullanılmalıdır.

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği

 • Elektrik tesislerinde ancak yürürlükteki ilgili Türk Standartları’na uygun borular kullanılabilir.
 • Bergman ve ştalpanzer borular, sıva üstünde ve sıva altında; peşel borular ise ancak sıva altında kullanılabilir.
 • Yürürlükte bulunan ilgili Türk Standartları’na uygun plastik elektrik tesisat boruları yalnızca sıva altında kullanılabilir.
 • Boruların ağzı çapaklı ve keskin köşeli olmamalıdır. İletkenlerin zedelenmemesi için boru uçlarına ağızlıklar takılmalıdır.
 • Boruların iç çapı ile kıvrılma yarıçapı ve sayısı, gerekli sayıdaki yalıtılmış iletkenin zedelenmeden geçebileceği büyüklükte seçilmelidir.
 • Seçme yapılırken iletkenlerin gerektiğinde değiştirileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Borular, içlerine su girmeyecek ve toplanmayacak biçimde yerleştirilmelidir.
 • Borular, kıvrıldıkları zaman kırılmamalı ve katlanma yerlerinden ya da dikiş yerlerinden açılmamalıdır.
 • Bergman borular, boru çapına uygun penslerle kıvrılmalı; fakat boru içindeki yalıtım bozulmamalıdır.
 • Peşel borular, özel dirseklerle kullanılmalıdır.
 • Borulu tesislerde iletkenler, boru ve T parçaları içinde eklenemez. İletkenler ancak bağlantı kutuları (buatlar) ya da akım dağıtma kutuları içinde yalıtılmış klemenslerde eklenebilir.
 • Kutuların içinde halka (simit) klemensler vb. kullanılmalıdır. Bu kutular kolaylıkla açılabilmeli ve yoklanabilmelidir.
 • Peşel ve çelik boruların kutulara, anahtar ve priz kasalarına girdiği yerlerde boru ağızlarında iletkenler üzerindeki yalıtkanların zedelenmemesi için ağızlık (entül) takılması vb. tedbirler alınmalıdır.
 • Peşel borulu tesislerde kullanılacak peşel kutuların iç çapı en az 58 mm olacak ve bu kutularda dörtten fazla boru ile bağlantı yapılmayacaktır.
 • Bir kattan öteki kata açıkta geçecek peşel, bergman ve PVC borular zeminde 80 cm yüksekliğe kadar mekanik etkilere dayanıklı olan metal borular içerisinde geçirilmelidir.
 • Duvar üzerinde dirsekli boru kullanılarak yapılan yapı giriş hatlarında boru, duvardan en az 5 cm açıklıkta olmalıdır. Duvar arkasında kolay tutuşabilen gereçler bulunursa bu açıklık en az 30 cm olmalıdır. Boru ile duvar arasına en az 30 cm genişliğinde elektrik arkına dayanıklı bir levha yerleştirilirse yukarıdaki açıklıklar daha küçük tutulabilir. Bu şekildeki yapı giriş hatlarında da kolay tutuşabilen gereçlerin iletkenlere yaklaşmasını önleyici tedbirler alınmalıdır.
 • Bu yerlerde yalnızca çok damarlı termoplastik kılıflı, yalıtılmış iletkenlerle metal olmayan borular içerisinde çekilen bir damarlı termoplastik yalıtkanlı iletkenler sıva altına tesis edilerek kullanılabilir.
 • Anahtardan anahtar altı prize geçiş yapılamaz. Bu priz bulunduğu konum olarak bu adı almıştır. Anahtara ve anahtar altı prize gelen besleme iletkenleri normal olarak ayrı borular içinde çekilir.
 • Sıva içinde ve altında çekilen hatlar, el ulaşma alanları dışında ve mekanik bakımdan korunmuş sayılırlar. Tavan ve duvar boşluklarından geçirilen hatlar, mekanik etkilere karşı ayrıca korunmalıdırlar. Sıva içinde ve altında çekilen hatlar, olabildiğince yatay ya da düşey olarak döşenmelidirler.
 • Yapıların içerisindeki bacaların duvarları üzerinden herhangi bir elektrik tesisi geçirilmemelidir. Dökme ya da sıkıştırılmış betondan yapılan duvar, tavan ya da döşemelerin içinde ve betonarme demirlerinin üstünde ve altında ancak beklenebilecek zorlamalara dayanıklı termoplastik dış kılıflı iletkenler, çelik ya da termoplastik borular içinden geçirilen yalıtılmış iletkenler kullanılabilir. Toprak içinde ya da yapıların dışındaki içine girilemeyen kanallarda yalnızca yeraltı kabloları kullanılabilir.
 • Sıva altına döşenecek borular, sıva işlemi sırasında dışarı gelmeyecek biçimde belli noktalarda tel ve çivilerle duvara tutturulmalıdır. Bu amaçla kesinlikle alçı kullanılmamalıdır. Sıva altındaki iniş boruları dik ya da yatay olarak döşenmeli ve kutuların anahtar ya da priz doğrultusunda bulunmasına dikkat edilmelidir.
 • Prizler, dağıtım kutusu olarak kullanılamaz.
 • Ekler, duvarlarda 60 mm derinlikte olmak şartıyla kasalarda; tavanlarda ise armatürde ve armatüre ilişkin elemanlarla gizlenmiş kutular (buatlar) içinde yapılmalıdır.
 • Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri; yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Projede kullanılan tüm elemanların yerleri, tam olarak belirtilecek ve en azından
  aşağıdaki standartlara uyulacaktır: Anahtarlar, zeminden 110 cm ve prizler, zeminden 40 cm yukarıda olacaktır.
 • Tablolar, zeminden 200 cm ve buatlar, zeminden 220 cm yukarıda olacaktır. · Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm; duvar birleşim noktalarından ve Anahtarlar, zeminden 110 cm ve prizler, zeminden 40 cm yukarıda olacaktır. · Tablolar, zeminden 200 cm ve buatlar, zeminden 220 cm yukarıda olacaktır. · Yukarıdaki elemanlar, kapılardan 30 cm; duvar birleşim noktalarından ve pencerelerden 50 cm uzakta olacaktır.

.