Elektrik tesisatınızı yenilemek için Elektrik Arızam Var ekibi olarak profesyonel ve deneyimli kadromuzla hizmetinizdeyiz.

Kartal Elektrik Tesisatı Yenileme

Elektrik Tesisatı Döşeme İşlem Sırası

   • Proje kontrol edilerek gerekli boru, dirsek, buat, kasa temin ediniz.
   • Tavan borusunu, inşaatın tavan betonu dökülmeden önce döşeyiniz (projeye göre).
   • Duvar borusu döşemek için çekiç, çivi ve duvar kırıcı malzemeler ile boru, buat

  ve kasa yerlerini Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alarak kırınız.(Projeye göre)

  • Duvar borularını dirsek, buat ve kasa kullanarak duvara döşeyiniz.

 

 • Boruyu duvara beton kullanarak sabitleyiniz.

Elektrik Tesisatı Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar

  • Tavan borusu döşenirken buat ve alıcı (lamba, vb.) dikkate alınarak döşenmelidir.
  • Tavan borusu kesilirken ağzı düzgün olacak şekilde kesilmelidir.
  • Kesme işlemi için kesici aletle boru etrafını bir defa dolanıp, kesik kısmın her
  • iki tarafından boruyu bükerek iki parçaya ayırmak yeterlidir.
  • Tavan borularının sert boru olmasına dikkat edilmeli ve tavan borusunun demir ile ezilmemesi için tahta takoz veya küçük düz taş kullanılmalıdır.
  • Demir altına gelen kısımları takoz ile veya taş ile borunun yan tarafından muhafaza ederek konulmalıdır.
  • Lamba bağlantı yerlerindeki boru ağzına harç girmemesi ve lamba donanım kısmının montajı için pater (tahta parçası) kullanılmalıdır.
  • Tavan borusunun beton dökülürken hareket etmemesi için tahta takoz kullanılarak sabitlendirilmelidir.
  • Duvar borularını döşerken binanın yıpranmamasına dikkat edilmelidir.
  • Kıvrımın çok olduğu yerlerde spiral boru kullanılmalıdır.
  • Boru döşenecek kısımları, geçecek boru sayısına göre düzgün olarak kırmalıyız.
  • Duvar borusu döşenecek kısmı kırarken tuğla, briket ve taşların harç ile birleşen kısmı tercih edilmelidir.
  • Duvarlara açılan kanallar yatay ve düşey konumda olmalıdır. Ayrıca borular bacalardan uzak tutulmalıdır.
  • Boruları 90° dönüş yaptığında dirsek kullanılmalıdır.
  • Duvar borusu döşeme işleminde sabitlemek için çimento ve özel çivi kullanılmalıdır. Çivi ile sabitlemede borunun ezilmemesine dikkat edilmelidir.
  • Alçı kullanılmamalıdır.
  • Borular, kanallara iyice gömülmelidir.
  • Tavan borusu döşerken uzun hatlarda buat kullanılmalıdır.
  • Boru birleştirme işleminde muf (boru ekleme gereci) kullanılmalıdır.

Elektrik Tesisatı Buatlarını Yerleştirmek

İşlem Sırası

 • Buat yerlerini duvar kırma malzemeleri ile düzgün bir şekilde açınız.
 • Buatları boru döşendikten sonra çimento kullanarak sabitleyiniz.
 • Dikkat Edilecek Hususlar
 • Boru bağlantısı fazla olan yerlerde kare buat kullanılmalıdır.
 • Buatların tavan, kapı ve pencereden uzaklığı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği dikkate alınarak eşit uzaklıkta olmalıdır.
 • Buat yerleştirme işleminde duvar içerisine fazla gömülerek sıva altında, az gömülerek sıva dışına çıkıntı yapmamasına dikkat edilmelidir.
 • Buat içerisine harç girmemesi için buat kapağı veya kâğıt kullanılarak kapatılmalıdır.
 • Buat sabitleme işleminde çimento kullanılmalıdır.